Lydenburg Adademie is 'n privaat laerskool met hoë standaarde waar die kinders se belange eerste staan.
 
Christelike onderwys word aangebied in u kind se moedertaal. Kleiner klasgroepe verseker kwaliteitonderrig en individuele aandag. Skoolbeleid is 'n maksimum van 20 kinders per klas.
 
Kultuuraktiwiteite asook sport word aangebied.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Bybel soos deur God gegee,
onverdeeld  in alle dele, sonder fout in
sy oorsprong
 
 
 
Die Drie-enige God - Vader, Seun en
Heilige Gees
 
 
 
Die skool is aan geen enkel kerk
verbind nie, maar sal deel van die
liggaam van Christus wees.
Onderwysers sal Christene wees.
 
 
 
 

Lydenburg Adademie is 'n privaat laerskool met hoë standaarde waar die kinders se belange eerste staan.
 
Christelike onderwys word aangebied in u kind se moedertaal. Kleiner klasgroepe verseker kwaliteitonderrig en individuele aandag. Skoolbeleid is 'n maksimum van 20 kinders per klas.
 
Kultuuraktiwiteite asook sport word aangebied.
 

 
 
 
 

 
 

 
 
Die Bybel soos deur God gegee,
onverdeeld  in alle dele, sonder fout in
sy oorsprong
 
 
 
Die Drie-enige God - Vader, Seun en
Heilige Gees
 
 
 
Die skool is aan geen enkel kerk
verbind nie, maar sal deel van die
liggaam van Christus wees.
Onderwysers sal Christene wees.